ZMIANY ZWIĄZANE Z REFORMĄ OŚWIATY

28 czerwca 2017 Aktualności

Dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świnnej informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/158/17 Rady Gminy Świnna z dnia 23 marca 2017r. (w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego), Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Świnnej z dniem 1 września 2017r.włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świnnej.

W związku z powyższym, od dnia 1 września 2017r. wszelkie informacje dotyczące klas gimnazjalnych będą znajdowały się na stronie internetowej  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej.